Jongerenproject Snoeihard biedt dagbesteding aan jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Wij richten ons op jongeren die al lange tijd te maken hebben met hulpverlening. Dit zijn vaak jongeren die te maken hebben met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing maatregel. Deze jongeren hebben te maken gehad met structurele verwaarlozing en/of trauma gerelateerde gebeurtenissen. Daarnaast is de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren (fors) in gevaar. De jongeren die in beeld komen bij Snoeihard staan al geruime tijd stil en hebben een gebrek aan structuur; toekomstperspectief en zingeving aan de dag. Dit zorgt ervoor dat deze jongeren een beschadigd beeld hebben gekregen van hoe met anderen en zichzelf op een gewenste en gezonde manier om te gaan. Door hun onveilige jeugd zijn er problemen ontstaan op verschillende gebieden, zoals; zorgen m.b.t. de gewetensontwikkeling; zorgen m.b.t. de persoonlijkheidsontwikkeling; trauma gerelateerd gedrag; structurele onveiligheid; het gebrek aan autonomie; het gebrek aan structurele steun; het gebrek aan motivatie om iets te starten.