Snoeihard is gericht op de natuur en positief buiten zijn. Hiervoor bieden wij diverse activiteiten aan zoals; moestuinieren, wandelen, dieren verzorgen en andere (actieve) buiten activiteiten.

Daarnaast wordt er door middel van (cognitieve) opdrachten fors ingezet op verschillende (probleem)gebieden.
De onderwerpen die gemiddeld aan bod komen zijn; het (h)erkennen van eigen gedrag; het vergroten van bewustwording; het (h)erkennen van emoties; het vergroten van zelfinzicht en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag.

Snoeihard streeft naar het aanpakken van de volgende doelen; structuur en regelmaat; zinvolle daginvulling; het werken aan schoolse vaardigheden; het prikkelen van creativiteit.
In overleg met plaatser en jongere kunnen er extra individuele doelen worden toegevoegd afhankelijk van de draagkracht-draaglast van de jongere.