De dagbesteding is groepsgericht maar ook individueel binnen het groepsproces. Het zijn trajecten op maat waarbij er zowel ambulant als groepsgericht gekeken wordt naar de te behalen doelen. Het groepsgerichte deel is in kleine groepjes (max 6 jongeren of max 4 jongeren, 2 begeleiders).
De 2 begeleiders in kwestie zijn altijd dezelfde personen (Biyanca en Lisa) om een zo veilig mogelijk leefklimaat neer te zetten.
Jongerenproject Snoeihard biedt dagbesteding op maat aan op maandag, woensdag en vrijdag. Wenselijk is dat een jongere voor minimaal 2 van de 3 dagen wordt aangemeld. Dit zodat wij voldoende tijd kunnen investeren in het contact maken.
De trajecten bij Snoeihard zijn doorgaans voor minimaal 6 maanden. Wij zetten voornamelijk in op langdurige begeleiding.
Wij bieden aanwezigheid bij therapie aan voor jongeren die het lastig vinden om (alleen) heen te gaan. 
Jongeren worden opgehaald en thuisgebracht tenzij er andere mogelijkheden voorhanden zijn. Wanneer de jongere voldoende in staat is om zelfstandig te komen zal dit worden aangemoedigd en ondersteund door Snoeihard.
Jongeren ontbijten en/of lunchen bij Snoeihard; onze ervaring leert dat jongeren hier beperkt eigen verantwoordelijkheid voor nemen. Samen eten is daarnaast een belangrijk contactmoment bij Snoeihard.